Als eerste willen wij ons even voorstellen als nieuw bestuur:

Erwin KohlRoelof de Jonge
Bob PolsJasper Wilts
Bert KoomansRini Hulshof
Hilko Jager 

Langs deze weg willen wij alle inwoners van Drouwenerveen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie. Deze zal worden gehouden op 22 januari a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur in het vertier. Alle volwassenen ontvangen bij binnenkomst 4 consumptiemunten. Kinderen t/m 15 jaar krijgen 2 munten.

Tevens willen wij onze inwoners vragen voor een nieuw logo voor onze belangenvereniging, ideeën voor dit logo mogen bij het secretariaat of via mail worden aangeleverd.

In 2025 bestaat ons dorp 300 jaar, graag vragen wij u om hier alvast over na te denken, als u al ideeën heeft over vormgeving van dit festijn vragen wij u deze kenbaar te maken bij het bestuur.

Als u ideeën heeft voor algemene projecten die de belangenvereniging bespreekbaar kan maken bij de gemeente mag u deze ook bij ons indienen. (denk aan, verlichting, grasstenen, uitbreiding speeltuin, snelheidsbeperkende maatregelen, enz.)