Afgelopen weekend vond onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel plaats. Het was een rustige avond, met minder dorpsgenoten dan gewoonlijk. Dit bood de kans voor diepere gesprekken en een moment om even stil te staan bij wat er dit jaar allemaal in ons dorp op de planning staat.

Jack, de voorzitter van Dorpsbelangen, nam kort het woord. Hij gaf een update over de komende activiteiten en plannen voor 2024, maar ging ook vast in op de voorbereidingen voor het 300-jarig bestaan van ons dorp volgend jaar. Zijn boodschap was duidelijk: er is nog veel te doen, en alle hulp en inbreng zijn welkom.

De focus van de avond lag echter niet op de toespraken, maar op de onderlinge verbondenheid. Ondanks de bescheiden opkomst, was het een gelegenheid om samen te komen, ervaringen uit te wisselen en vooruit te blikken naar wat het jaar ons zal brengen.

Aan iedereen die er was, dank voor jullie aanwezigheid en de warme sfeer. En aan degenen die er niet bij konden zijn, we hopen jullie te zien bij een van de komende activiteiten.

We zien jullie graag bij een volgende activiteit!
Groeten van het voltallige bestuur van de dorpsbelangen.