Beste inwoners van Drouwenerveen,

Het gaat door, de ijsbaan/betonbaan naast ons dorpshuis “Het Vertier” gaat volgend jaar worden aangelegd. Sinds de zomer van 2018 zijn wij een traject aangegaan met de Gemeente Borger-Odoorn om een ijsbaan naast ons dorpshuis te realiseren. Hierover hebben wij jullie meerdere keren geïnformeerd.

Het volledige bedrag voor de aanleg zal worden betaald door “Gebiedsfonds Drentse Monden”. In week 49 hebben wij officieel opdracht verstrekt aan de aannemer, Avitec uit Nieuw Buinen.
Momenteel wordt met hen de planning besproken, maar voordat Avitec kan beginnen zullen alle te rooien bomen verwijderd moeten zijn, daarnaast moeten ook de aangrenzende singels worden uitgedund. Als dit door vrijwilligers had moeten gebeuren zou dit heel veel werk betekenen, dus hebben wij gemeend om dit met gesloten portemonnee uit te besteden aan Oving te Buinen, ook de stammen/wortels moeten worden weg gefreesd. Oving hoopt dit voor de kerst te hebben geklaard.

Tevens zijn wij in gesprek geweest met de aangrenzende boer H. Abelen om gebruik te mogen maken van zijn akkerbouwgrond tussen de verbindingsweg en de nieuw aan te leggen ijsbaan. Het is de bedoeling dat alle vrij komende teelaarde, van de ijsbaan, mag worden verspreid op zijn akkerbouw grond en dat wij tevens een rijplaten baan over zijn grond mogen leggen voor het werkverkeer naar de bouwlocatie.

Tevens is er overleg geweest tussen, ijsvereniging “Nooitgedacht”, de belangenvereniging Drouwenerveen en Stichting Zaalruimte Drouwenerveen. Dit overleg betrof, items als; eigen werkzaamheden tijdens de aanleg, onderhoud van de baan, het grasmaaien, snoeien singels, enz. enz.

Alle officiële documenten zijn nu in ons bezit, dus eindelijk kunnen wij beginnen. De plattegrond van de ijsbaan is te vinden op: IJsvereniging Nooit Gedacht

Wij gaan er van uit U met dit schrijven voorlopig voldoende te hebben ingelicht en zien er dan ook naar uit U te mogen verwelkomen op de nieuwe baan ergens volgend jaar mei.

Namens

Stichting Zaalruimte Drouwenerveen.